Словник із соціальної роботи

ПІКЛУВАННЯ ПРО ДІТЕЙ

міроприємства по задоволенню життєво важливих потреб дітей та забезпеченню їх нормального розвитку. англ. child care; нім. die Sorge um die Kinder; угор. gondoskodás a gyermekekről; рос. забота о детях.
Ещё