Словник із соціальної роботи

ПІДХІД ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

врахування в процесі виховної роботи фізичних, індивідуально-психологічних особливостей дітей, підлітків, молоді (рівня розвитку інтересів, здібностей, темпераменту, характеру, особливостей перебігу нервово-психічних процесів), а також умов, у яких виховується дитина в сім’ї, форм, методів, засобів виховного впливу на кожну конкретну особистість. Індивідуальний підхід передбачає виділення позитивних якостей виховного впливу на кожну конкретну особистість. англ. individual approach; нім. individuelle Behandlung; угор. egyéni hozzáállás; рос. подход индивидуальный.
Ещё