Словник із соціальної роботи

ПІДХОДИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ ОСНОВНІ

1. Індивідуальна психотерапія, центральним моментом якої є здатність у кожному конкретному випадку зробити оцінку, визначити соціальний діагноз і взяти його за основу при виборі методу допомоги. 2. Діагностичний підхід. Для нього характерний акцент на встановлення точного діагнозу з наступним лікуванням. 3. Функціональний підхід, основою якого є бажання змін у клієнта, його здатність до сприйняття допомоги. 4. Соціально-психологічний підхід, який повинен будуватися на ряді принципів: соціальний працівник повинен приймати свого клієнта таким, яким він є, і проявляти до нього інтерес та повагу; у центрі уваги повинні бути потреби клієнта; розуміння клієнта повинно бути науково-обгрунтованим та об’єктивним; соціальний працівник повинен поважати право клієнта на прийняття власного рішення. англ. basic approaches in social work; нім. die Hauptbehandlungen in der Socialarbeit; угор. (fő módszerek) hozzáállás a szociális munkában; рос. подходы в социальной работе основные.
Ещё