Словник із соціальної роботи

ПІДТРИМКА КЛІЄНТА ВЕРБАЛЬНА

засіб мовного стимулювання клієнта до активного співробітництва з психологом-консультантом під час проведення психологічної консультації; використання психологом-консультантом різноманітних слів і висловлювань для того, щоб зняти психологічну напругу у клієнта, особливо на стадії проведення сповіді. англ. verbal support of a client; нім. verbale Klientenunterstützung; угор. kliens verbális támogatása; рос. поддержка клиента вербальная.
Ещё