Словник із соціальної роботи

ПІДГОТОВКА ПРОФЕСІЙНА

система організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування в особистості професійної спрямованості, знань, навичок, умінь і професійної підготовки. англ. professional training; нім. Berufsausbildung f=; угор. szakképzettség; рос. подготовка профессиональная.
Ещё