Словник із соціальної роботи

ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДА ІНДИВІДУАЛЬНА

комплекс заходів, спрямований на відновлення здоров’я і здібностей інваліда та створення йому необхідних умов і рівних можливостей у всіх сферах життєдіяльності. Відповідно до Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів (затв. КМ України 22. ІІ 1992), зазначена програма розробляється медико-соціальними комісіями (МСЕК). англ. individual invalid rehabilitation programme; нім. der Individualplan der Invaliderehabilitierung; угор. egyéni terv a mozgássérültek rehabilitációjára; рос. прграмма реабилитации инвалида индивидуальная.
Ещё