Словник із соціальної роботи

ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНИЙ

наукове обгрунтування ймовірних змін соц. відносин і соц. процесів або їх елементів. англ. social prognosis; нім. Sozialprognose f=, -n; угор. szociális prognózis; рос. прогноз социальный.
Ещё