Словник із соціальної роботи

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНІ СУЧАСНОСТІ

головні, ключові проблеми, від рішення яких залежить існування, збереження та розвиток цивілізації. Характерною рисою сучасної цивілізації є нарощення глобальних загроз та проблем. Мова йде про загрозу термоядерної війни, нераціональне використання природних ресурсів, хвороби, голод, бідність і т.п.. англ. global problems; нім. Globalprobleme pl; угор. globális problémák; рос. проблемы глобальные.
Ещё