Словник із соціальної роботи

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНА

протиріччя, усвідомлюване суб’єктами (індивідами, групами і т.д.) як значима для них невідповідність між існуючим і необхідним, між метою і результатами діяльності, яка виникає через відсутність або недостатність засобів для досягнення мети, перешкод на цьому шляху, боротьби навколо мети між різними суб’єктами діяльності, що веде до незадоволення соціальних потреб. П.с, таким чином, має об’єктивно-суб’єктивну природу: щоб стати проблемою, протиріччя між різними сторонами життєдіяльності суспільства або соціальних груп повинно обов’язково переживатися, оцінюватися в якості проблеми або проблемної ситуації. англ. social problem; нім. Sozialproblem n –s, -e; угор. szociális probléma; рос. проблема социальная.
Ещё