Словник із соціальної роботи

ПРОБЛЕМА КЛІЄНТА ПЕРМАНЕНТНА

проблема, яка для даного клієнта є постійною, типовою, існує досить давно або час від часу періодично виникає у його житті. англ. permanent client problem; нім. das permanente Klientenproblem; угор. kliens álandósult problémája; рос. проблема клиента перманентная.
Ещё