Словник із соціальної роботи

ПРИХИЛЬНІСТЬ

емоційний зв’язок між людьми, які перебувають один з одним у тісному контакті. англ. attachment; нім. Anhänglichkeit f=; угор. ragaszkodás; рос. привязанность
Ещё