Словник із соціальної роботи

ПРИСТРАСТЬ

сильне і дуже стійке почуття прихильності до якого-небудь об’єкта, злиття вольових і емоційних компонентів психічної регуляції. англ. passion; нім. Vorliebe f=; угор. részrehajlás; рос. пристрастие (страсть).
Ещё