Словник із соціальної роботи

ПРИМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧІ

приміщення, в яких виготовляються, контролюються, упаковуються та етикетуються у ході технологічного процесу і зберігаються лікарські засоби. англ. working places; нім. die Räumlichkeiten für betriebliche Zwecke; угор. elöállitóhelység / gyártóhelység; рос. помещения производственные.
Ещё