Словник із соціальної роботи

ПРИДАТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНА

сукупність і структура психічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних для досягнення суспільно прийнятної ефективності в професійній праці. П.п. формується в процесі праці при наявності позитивної професійної мотивації. англ. professional operability / suitability; нім. Berufeignung f=; угор. szakmai megfelelőség; рос. пригодность профессиональная.
Ещё