Словник із соціальної роботи

ПРЕСА АЛЬТЕРНАТИВНА

преса, діяльність якої направлена на формування суспільної думки, яка відрізняється від домінуючої ідеології. Альтернативна преса сприяє значному впливу на формування політичної опозиції в країнах з розвинутою демократією. Вона є індикатором стану політичного середовища, а також багатофакторним засобом формування альтернативної політики. англ. alternative press; нім. Alternativpresse f=; угор. alternativ sajtó; рос. пресса альтернативная.
Ещё