Словник із соціальної роботи

ПРЕДСТАВНИКИ ЗАКОННІ

батьки, опікуни, піклувальники даної особи або представники тих установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких вона перебуває. англ. legal spokesmen; нім. Gesetzvertreter pl; угор. törvényképviselők; рос. представители законные.
Ещё