Словник із соціальної роботи

ПРАЦІВНИК НАЙМАНИЙ

фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх обо єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю. англ. hired worker; нім. Lohnarbeiter m –s, =; угор. bémunkás; рос. работник наемный.
Ещё