Словник із соціальної роботи

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПОВНА ПРОФЕСІЙНА

здатність працівника виконувати всі трудові функції за професією, яка у нього є, або згідно з його посадою, у тих виробничих умовах, яких він працює чи працював. англ. full professional ability for work; нім. volle professionelle Arbeitsfähigkeit; угор. teljes professzionális munkaképesség; рос. работоспособность полная профессиональная.
Ещё