Словник із соціальної роботи

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

потенційна можливість індивіда виконувати доцільну діяльність на заданому рівні ефективності з плином визначеного часу. Залежить від зовнішніх умов діяльності і психофізіологічних ресурсів людини. Розрізняють П. максимальну, оптимальну і знижену. Стадії П.: вживання в роботу, оптимальна П., некомпенсоване і компенсоване втомлення, кінцевий "порив". англ. ability for work; нім. Arbeitsfähigkeit f=; угор. munkaképesség; рос. работоспособность.
Ещё