Словник із соціальної роботи

ПРАКТИКА АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНА

комплекс установок та реальних мір по подоланню утисків прав любих груп клієнтів в практиці соціальної роботи, перш за все за расовими, національними, релігійними, статевими та віковими ознаками. англ. anti-discriminatory practice; нім. Antidiskriminations-Aktion f=; угор. antidiszkriminációs gyakorlat (praktika); рос. практика антидискриминационная.
Ещё