Словник із соціальної роботи

ПРАВОСВІДОМІСТЬ

сфера суспільної або індивідуальної свідомості, яка включає правові знання, відношення до права і правозастосовуючої діяльності. Правосвідомість виконує три функції – пізнавальну, оціночну, регулятивну. Правосвідомість як надіндивідуальна реальність впливає на формування і закріплення правових норм, їх функціонування у суспільстві. У свою чергу, право і практика його застосування впливають на зміст суспільної і індивідуальної самосвідомості. англ. justice consciousness; нім. Rechtsbewußtsein n –s, =; угор. jogtudat; рос. сознание правовое.
Ещё