Словник із соціальної роботи

ПРАВОПОРУШЕННЯ І ДИТЯЧА ЗЛОЧИННІСТЬ

наслідок надзвичайного неблагополуччя в моральному розвитку дітей і підлітків, умовах їх існування, у зв’язках і взаємовідносинах з оточуючим світом. В основі правопорушення і особливо злочину, як правило, лежать досить глибокі негативні зміни в особистості, набуті негативні якості: лінощі, жорстокість, агресивність, користолюбство, заздрість, облудність та ін. Конфлікт неповнолітніх з законом часто пояснюється і їх правовим безкультур’ям. Характерними видами правопорушень неповнолітніх є: дрібне хуліганство, псування державного майна, безбілетний проїзд у громадському транспорті, порушення правил дорожнього руху, поява в громадських місцях у нетверезому стані. Серед злочинів провідними є хуліганство та кражі. Відповідальність за тяжкі злочини наступає з 14 років, а за всі злочини, що передбачені Кримінальним кодексом, – з 16 років. англ. delinquency and child criminality; нім. die Rechtsverletzung und die kindliche Kriminalität; угор. törvényszegés és gyermekbűnözés; рос. правонарушение и детская преступность.
Ещё