Словник із соціальної роботи

ПРАВО ЕКОНОМІЧНОГО ВИБОРУ

правові норми, що забезпечують можливості для вільного вибору виду економічної діяльності, самостійних вільних і активних економічних дій на власний розсуд і з метою реалізації власних інтересів. англ. right of economic choice; нім. das Recht der ökonomischen Auswahl; угор. gazdasági választásjog; рос. право экономического выбора.
Ещё