Словник із соціальної роботи

ПРАВО ВИБОРЧЕ ЗАГАЛЬНЕ

право всіх громадян, які досягли установленого законом віку, брати участь у тій чи іншій формі у виборах органів державної влади різного рівня. У виборах не беруть участь психічно хворі громадяни, які визнані судом недієздатними; особи, позбавлені волі, а також направлені згідно рішення суду в міста примусового лікування. англ. communal franchise; нім. das allgemeine Wahlrecht; угор. választójog; рос. право избирательное общее.
Ещё