Словник із соціальної роботи

ПРАВА ЛЮДИНИ СОЦІАЛЬНІ

правові норми, які визначають місце людини в соціальній сфері суспільства, забезпечують її можливість мати, користуватися і розпоряджатися соціальними благами. англ. social human rights; нім. die sozialen Menschenrechte; угор. szociális jogok; рос. права человека социальные.
Ещё