Словник із соціальної роботи

ПРАВА ЛЮДИНИ ЕКОНОМІЧНІ

правові норми, які визначають місце людини в економічному житті, забезпечують її можливість мати, користуватися і розпоряджатися економічними благами і цінностями. англ. economic human rights; нім. die ökonomischen Menschenrechte; угор. gazdasági jog; рос. права человека экономические.
Ещё