Словник із соціальної роботи

ПОТЯГИ НЕСВІДОМІ

внутрішні спонукування, потреби, мотиви поведінки людини, які нею самою у даний момент часу не усвідомлюються, але тим не менше впливають на її психологію і поведінку. англ. irresponsible appetences; нім. unbewußte Neigungen; угор. öntudatlan hajlam; рос. влечения неосознаваемые.
Ещё