Словник із соціальної роботи

ПОТЯГ

тяга (потяг)намагання задоволити якість потреби живої істоти. Характеризується постійністю проявів і періодичністю перебігу; задоволення Т. супроводжується розрядкою напруженості організму. Виникає незалежно від свідомості (волі і мислення) людини. Т. відноситься до спонукальних сил діяльності, до інтересів і мотивів особистості, які визначають спосіб реалізації і направлення Т. Різні Т. можуть вступати в протиріччя, яке вирішується у ході боротьби мотивів. Т. можуть гальмуватися, витіснятися, переноситися з одного об’єкту на інший і т.д. Оволодіння індивідом своїми Т. – один з найважливіших показників розвитку особистості, її зрілості і стійкості. англ. attraction; нім. Attraktion f=, -en; угор. vonzódás; рос. тяга.
Ещё