Словник із соціальної роботи

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

усвідомлення людиною необхідності певних матеріальних і духовних благ та послуг (ідеальне прагнення до цих благ і послуг). англ. needs of a man; нім. die Bedürfnisse des Menschen; угор. emberi szükségletek; рос. потребности человека.
Ещё