Словник із соціальної роботи

ПОПУЛІЗМ

орієнтація суб’єктів політики на політичні ідеї широких мас, що відчувають незадоволення від деяких моментів реальності. Популізм як напрямок з’явився з розвитком капіталізму серед тої частини населення, яка була “проміжковою” між буржуазією і пролетаріатом. До носіїв ідей популізму можна віднести селян, фермерів, дрібну буржуазію, частину пролетаріату, люмпенів і т.д. Популізм сягає переважного розвитку в епоху соціальних криз. англ. populism; нім. Populismus m=; угор. populizmus; рос. популизм.
Ещё