Словник із соціальної роботи

ПОПУЛЯЦІЯ

1. Сукупність осіб того чи іншого виду, які займають певний ареал. Популяція є формою існування виду. 2. Відтворення населення, яке зумовлене переважанням кількості народжених над кількістю померлих. Депопуляція – це переважання кількості померлих над кількістю народжених, незалежно від механічного приросту населення. англ. population; нім. Population f=; угор. populáció; рос. популяция.
Ещё