Словник із соціальної роботи

ПОЛІТИКА КАДРОВА

являє собою розраховану на тривалу перспективу лінію удосконалевання кадрів, генеральний напрямок у роботі з персоналом, що визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень і установок, виражених у державних рішеннях. П.к. — це сукупність принципів, основних моделей, цілей і представлень, що визначають напрямки і зміст роботи з кадрами і є вирішальними в сфері керування відповідними об’єктами (регіональними системами, галузями, організаціями і т.д.). Виділяють наступні види П. к.: загальнодержавну; окремих центральних органів державного керування (відомчу, галузеву), регіональну; конкретних організацій (підприємств, фірм, об’єднань). англ. personnel policy; нім. Kaderpolitik f=; угор. káderpolitika; рос. политика кадровая.
Ещё