Словник із соціальної роботи

ПОЗИЦІЯ СОЦІАЛЬНА

місцезнаходження індивіда або групи в системі соціуму, яке регламентує стиль їх поведінки (соціальний статус). Інше значення – відношення до соціального явища, яке зумовлене рівнем соціалізації особистості. англ. social position; нім. Sozialstellung f=, -en; угор. szociális pozició; рос. позиция социальная.
Ещё