Словник із соціальної роботи

ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

чоловік і жінка отримують батьківські права з часу народження дитини. Ці права зберігаються за ними до тих пір, доки їх власна поведінка і відношення до своїх батьківських обов'язків відповідають вимогам моралі і права. До батьків, яким не можна більше довіряти виховання дітей, може бути застосована крайня міра – П.б.п. Рішення по таких справах приймається тільки судом. Батьківських прав позбавляються батьки, які ухиляються від виконання обов’язків по вихованню дітей, негативно впливають на них своєю аморальною, антисуспільною поведінкою, є хронічними алкоголіками або наркоманами. англ. to deprive parents of their parental rights / to remove of parental responsibility; нім. der Entzug der elterlichen Rechte; угор. szülői jogok megvonása; рос. лишение родительских прав.
Ещё