Словник із соціальної роботи

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕЛЕГОВАНІ

повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад. англ. delegated authorities; нім. delegierende Vollmacht; угор. küldötti felhatalmazás; рос. полномочия делегированные.
Ещё