Словник із соціальної роботи

ПОВЕДІНКА ДЕВІАНТНА

тип поведінки, який суперечить прийнятим в даному суспільстві правовим, духовним, соціальним та іншим нормам. Основні види П.д.: злочинність, наркоманія, проституція, алкоголізм і т.д.. англ. deviant behavior; нім. Deviationsverhalten n -s; угор. deviáns viselkedés; рос. поведение отклоняющееся.
Ещё