Словник із соціальної роботи

ПОВЕДІНКА АДИКТИВНА

система відношень, спрямованість вчинків неповнолітніх, які звикають до вживання наркогенних засобів; стадія наркотизації без явно виражених психічної і фізичної залежностей. англ. addictive behaviour; нім. addictives Verhalten; угор. addektiv viselkedés; рос. поведение аддиктивное.
Ещё