Словник із соціальної роботи

ПОВЕДІНКА

характерна живим істотам адаптивна взаємодія з середовищем, опосередкована психічною та руховою активністю. Поведінка людини – заснована на природних передумовах, але соціально зумовлена, знаково (понятійно) – опосередкована система дій, направлених на задоволення певних потреб. Вчинок – соціально значима дія. англ. behaviour; нім. Verhalten n -s; угор. viselkedés / magaviselet; рос. поведение.
Ещё