Словник із соціальної роботи

ПЛЮРАЛІЗМ

філософське вчення, що визнає декілька або багато джерел та видів буття. У сфері політики плюралізм передбачає здійснення управління різними партіями, а також групами, які взаємодіють з ними; розподіл влади; наявність легальної опозиції; визнання принципу більшості, тобто демократичну форму політичного упорядкування. англ. plurality; нім. Pluralismus m=; угор. pluralizmus; рос. плюрализм.
Ещё