Словник із соціальної роботи

ПЛАТА ЗАРОБІТНА ОСНОВНА

винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. англ. main salary; нім. Hauptlohn m -(e)s, -¨e; угор. munkabér; рос. зароботная плата основная.
Ещё