Словник із соціальної роботи

ПЛАТА ЗАРОБІТНА МІНІМАЛЬНА

законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). англ. minimum salary / wage; нім. Mindestlohn m -(e)s, -¨e; угор. minimális munkabér; рос. плата зароботная минимальная.
Ещё