Словник із соціальної роботи

ПЛАТА ЗАРОБІТНА

форма матеріальної винагороди за працю; виражена в грошах основна частина необхідного продукту, що надходить працівникам у відповідності з кількістю і якістю витраченої ними праці. англ. salary; нім. Lohn m -(e)s, -¨e; угор. munkabér; рос. плата зароботная.
Ещё