Словник із соціальної роботи

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ

планування, спрямоване на визначення цілей, показників, задач, термінів, темпів, пропорцій соціальних процесів, систем і їх ланок з врахуванням оптимізації їх розвитку, підпорядкування плановому регулюванню соціальних факторів і резервів. англ. social planning; нім. Sozialplanung f=, -en; угор. szociális tervezés; рос. планирование социальное.
Ещё