Словник із соціальної роботи

ПЕРІОД РОЗВИТКУ СЕНЗИТИВНИЙ

період у житті людини, що створює найбільш сприятливі умови для формування у неї певних психологічних властивостей і видів поведінки. англ. sensitive period of development; нім. die sensitive Periode der Entwicklung; угор. fejlődés szenzitiv szakasza; рос. период развития сенситивный.
Ещё