Словник із соціальної роботи

ПЕРСОНАЛ ДОПОМІЖНИЙ

працівники, які виконують допоміжні функції, пов’язані з проведенням досліджень і розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек, робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування наукового устаткування та приладів, робітники дослідних (експериментальних) виробництв, лаборанти, які не мають вищої та середньої спеціальної освіти. Всі інші працівники, які здійснюють госодарське обслуговування та виконують функції загального характеру, пов’язані з діяльністю організації в цілому: працівники бухгалтерії, кадрової служби, канцелярії, підрозділів матеріально-технічного постачання тощо. англ. auxiliary personnel / staff; нім. Hilfspersonal n -s; угор. kisegitő személyzet; рос. персонал вспомогательный.
Ещё