Словник із соціальної роботи

ПЕРСОНАЛ АДМІНІСТРАТИВНОУПРАВЛІНСЬКИЙ

(АУП)категорія працівників, які безпосередньо виконують функції управління або які виконують роботи по технічному забезпеченню управління. До АУП відносяться всі працівники органів управління. На підприємствах, в організаціях і установах в АУП включають керівників, їх заступників, начальників підрозділів, а також секретарів, машиністок, курк єрів та інший обслуговуючий персонал. Конструктори, технологи, механіки, агрономи, лікарі, вчителі та інші працівники, які безпосередньо беруть участь в основній діяльності організації, не відносяться до АУП. англ. administratively-managing personnel; нім. administrative Verwaltungspersonal / Verwaltungsangestellen; угор. adminisztrativ-vezető személyzet; рос. персонал административно-управленческий.
Ещё