Словник із соціальної роботи

ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ

отримання нової спеціальної освіти (професії, спеціальності) з метою оперативного забезпечення персоналом нових напрямків науково-технічного і соціального прогресу, а також переміщення кадрів із застарілих сфер діяльності в сучасні. англ. personnel retraining; нім. Kaderweiterbildung f=; угор. átképzés; рос. переподготовка кадров.
Ещё