Словник із соціальної роботи

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

обстеження, в основі якого лежить суцільне статистичне спостереження для визначення чисельності населення і його складу за статтю, віком, групами і іншими ознаками на даний момент часу. англ. population census; нім. Volkszählung f=, -en; угор. népszámlálás; рос. перепись населения.
Ещё