Словник із соціальної роботи

ПЕНСІОНЕРИ

громадяни, які реалізують своє право на грошове забезпечення, встановлене діючим пенсійним законодавством і Конституцією. Пенсійний вік визначений для чоловіків 60 років, для жінок – 55 років. Також : інваліди; непрацездатні члени сім’ї померлого, що перебували на його утриманні; особи, які доглядають за дітьми, братами, сестрами або внуками померлого годувальника, якщо вони не досягли 14 років; деякі категорії працівників, які тривалий час займалися певною діяльністю у відповідності зі своєю професією; особи, які проходили військову службу в органах внутрішніх справ, їх сім’ї. Пенсіонери працездатні – громадяни, які отримують пенсію і в той же час продовжують трудову діяльність. англ. pensioners / retired; нім. Rentner pl; угор. nyugdijas; рос. пенсионеры.
Ещё