Словник із соціальної роботи

ПАЦИФІЗМ

антивійськовий миротворчий рух, який виступає проти всіляких війн, який виник ще у минулому столітті. Ідеї пацифізму зароджуються на ліберальній і гуманістичній, теоретичній і політичній основі в англомовних країнах. Носіями ідей пацифізму є різні верстви населення: інтелігенція, релігійно настроєні миротворці, молодь, неформальні організації, які включають етнузіастів, і т.п. В основі пацифізму лежить ідея всезагального братерства людей, необхідності усунути військові форми вирішення політичних проблем. Пацифізм традиційно опирався на ідею мирного вирішення політичних конфліктів. Він має багато форм, але основною формою боротьби за мир представники цього руху вважають переконання та особистий приклад. англ. pacifism; нім. Pazifismus m=; угор. pacifizmus; рос. пацифизм.
Ещё